5 jaar garantie

1. Garantie en verlengde garantievoorwaarden

Deze promotionele garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene garantievoorwaarden
De garantieperiode begint op de factuurdatum zoals aangegeven op het aankoopbewijs. De standaard garantieperiode eindigt 24 maanden later.
Door uw product binnen zestig (60) dagen na de factuurdatum te registreren, ontvangt u drie (3) jaar extra beperkte garantie (onderdelen en arbeid, tenzij het product volgens Sangean-technici economisch onherstelbaar is).
U komt in aanmerking voor de verlengde garantie indien u uw product heeft aangeschaft op www.sangeanshop.eu.
Door te registreren voor de 5-jarige garantie stemt u ermee in dat deze voorwaarden bindend zijn.

Procedure
U kunt de 5-jarige garantie claimen door in te loggen op www.sangeanshop.eu en op de pagina ‘My Account’ alle gegevens in te vullen. Dit vereist een account op Sangean Shop.
De gegevens worden opgeslagen door Sangean Europe B.V. en kunnen op verzoek worden opgeroepen. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar webshop@sangean.eu of bel +31 (0) 77 382 93 44. De verlengde garantie vervalt als de gegevens worden verwijderd.
Het product moet uiterlijk 60 dagen na de factuurdatum worden geregistreerd voor de validatie van eventuele claims op de 5-jarige garantie.
Na de registratie wordt er een e-mailbevestiging verstuurd met kennisgeving van registratie.
U moet een kopie van uw aankoopbewijs of factuur bewaren als bewijs van aanschaf.

Omvang
Tijdens de verlengde garantieperiode blijft Sangean garanderen dat het Sangean-product vrij is van materiaal- en fabricagefouten net als tijdens de oorspronkelijke 2-jarige garantie.
In het geval Sangean uw product niet kan repareren, kan Sangean, naar eigen goeddunken, uw bestaande product vervangen door een (vergelijkbaar) vervangend product. Het vervangende product kan een nieuw of gerepareerd product zijn. Voor het vervangende product geldt de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product.
Als er tijdens de garantie een product of onderdeel moet worden vervangen, wordt het vervangen product of onderdeel, met inachtneming van de geldende wetgeving, eigendom van Sangean.

2. Aanvullende voorwaarden

De verlengde garantie is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van nieuwe (niet tweedehands) Sangean-producten.
De 5-jarige garantie is niet overdraagbaar aan derden en er wordt geen alternatief aangeboden. Als u dit product overdraagt aan een andere gebruiker, kan deze tijdens het restant van de garantieperiode van 24 maanden mogelijk een beroep doen op de garantie, maar dit is tijdens de verlengde garantieperiode niet mogelijk.
Deze promotie is alleen beschikbaar voor consumenten en niet, om twijfel weg te nemen, voor bedrijven of organisaties die producten hebben gekocht met het doel ze door te verkopen of commercieel te gebruiken.
Als het serienummer van het product onleesbaar is of ontbreekt, dan vervalt de garantie bij Sangean Europe B.V.

3. Duur

De duur van de garantie is standaard 24 maanden (twee jaar), van kracht vanaf de factuurdatum op Sangean Shop. Als het Sangean-product binnen 60 dagen is geregistreerd op http://sangeanshop.eu onder ‘My account’, biedt Sangean een verlengde garantieperiode van drie jaar en heeft u in totaal 5 jaar garantie.

4. Claims

Om garantie / service te verkrijgen:
- Neem contact op met de technici van Sangean Shop via webshop@sangean.eu of het serviceformulier op de website.
- Vermeld de productcode en het serienummer, zoals ook geregistreerd in uw account.
- Stuur bewijs dat de verlengde garantie is geactiveerd, volgens de e-mailbevestiging die werd verzonden op het moment van registratie.
- Stuur bewijs van aankoop voor validatie.
- Stuur een duidelijke foutomschrijving en voer eventuele diagnostische procedures uit indien dit wordt geadviseerd.
- Volg alle redelijke instructies op van de technici van Sangean.

5. Uitsluitingen

Sangean biedt alleen verlengde garantie op producten die zijn aangeschaft bij de Sangean Shop (www.sangeanshop.eu). Sangean is niet verantwoordelijk voor eventuele reis- of bezorgkosten na de eerste reparatie of als het product zich buiten de EU bevindt.
Voor services die door Sangean worden uitgevoerd ter herstel van enige schade of defecten die het gevolg zijn van een of meer van de uitgesloten oorzaken, worden extra kosten voor arbeid, transport en onderdelen in rekening gebracht. U kunt geen gebruik maken van services of vervanging indien het product dat u presenteert:
- Beschadigd of gewijzigd is
- Niet overeenkomt met de model- en serienummergegevens die zijn geregistreerd voor garantie / service.
Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, omvat de garantie / service geen reparatie van defecten ontstaan door:
- Wijzigingen of hulpstukken
- Ongevallen of verkeerd gebruik (inclusief maar niet beperkt tot het niet opvolgen van de instructies in de handleiding)
- Een ongeschikte fysieke of gebruiksomgeving
- Producten van derden
- Onderhoud door anderen dan Sangean
- Producten, componenten, onderdelen, materiaal, software of interfaces die niet zijn geleverd door Sangean
- Batterijlekkage

De verlengde garantie is beperkt tot, met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden:
- Luidsprekers
- Antennes
- Defecte bedieningselementen
- I/O-aansluitingen
- Adapters
- Afstandsbedieningen
- Software
- CD-laadmechanisme
- Modules
- PCB’s
- Displays

En geldt niet voor, bijvoorbeeld:
- Verkleuring, vervorming en lichte schade (door normale slijtage)
- Accu’s