Privacy Policy

Kennisgeving van collectie en gebruik:
In deze sectie wordt beschreven welke informatie over u wordt verzameld en hoe Sangean Europe BV deze informatie zal gebruiken.

Algemeen: In geen enkel geval zal Sangean Europe BV uw persoonlijk identificeerbare informatie verkopen of delen met wie dan ook, of gebruiken om een andere reden dan om een ​​betere service te bieden, gegevens bij te houden in overeenstemming met de federale, nationale en lokale wetgeving of om de zakelijke belangen van Sangean Europe BV.

Persoonlijk identificerende informatie: dit is verzamelde informatie die gebruikt wordt of kan worden om u persoonlijk te identificeren. Informatie omvat, maar is niet exclusief tot: uw naam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer.
Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: informatie die van niet-identificeerbare aard is. Informatie omvat, maar is niet exclusief tot: geboortedatum (indien gescheiden van andere persoonlijk identificeerbare informatie); stad, staat of postcode van woonplaats, inkomen en hobby's.
Verzamelde informatie: Informatie zoals welke producten u hebt bekeken, welke pagina's u hebt gelezen, hoe u naar onze site bent gekomen, waar u naartoe ging, IP-adres en andere computerinformatie wordt verzameld, meestal zonder uw directe kennis van het verzamelen. We verzamelen en onderhouden deze informatie.
Hoe het wordt gebruikt: deze informatie wordt voor veel dingen gebruikt, meestal om ons te helpen bij het vaststellen van 'broken links' (onsuccesvolle webkoppelingen), als er meer webruimte nodig is, als onze servers traag werken en andere informatie die ons zal helpen om een ​​betere website en betere service te bieden aan u. Andere toepassingen zijn om de populariteit van een product of dealer te bepalen en om het succes van onze marketingpraktijken bij te houden.


Garantieregistratie:
Verzamelde informatie:

Persoonlijke gegevens: voor de registratie van de garantie verzamelen we uw persoonlijke gegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mail, adres en modelnummer.
Niet-persoonlijke informatie: andere informatie, zoals waar het product is gekocht, hoeveel is betaald, hoeveel u in totaal hebt uitgegeven en andere informatie wordt gevraagd. Een deel van de informatie is vereist, sommige zijn optioneel. Tijdens het proces van verzamelen zullen we aangeven of informatie vereist of optioneel is.
Optionele informatie: we vragen om demografische informatie zoals: inkomen, beroep, titel, specialisatie, opleidingsniveau, leeftijd, geslacht.

Hoe informatie wordt gebruikt:
Persoonlijke informatie: De privéinformatie die wij over u verzamelen, wordt uitsluitend verzameld met het doel betere en snellere garantieondersteuning voor uw aankoop te bieden, u op de hoogte te stellen van productdefecten of terugroepacties en u te contacteren indien nodig om in de toekomst zaken met u te doen.
Andere gebruikte informatie: De andere informatie die wij van u verzamelen, is om onze producten te verbeteren, eventuele marketingtechnieken, of contact via onze partners, onze distributeurs en dealers te verbeteren. Op geen enkel moment zal deze informatie om een ​​andere reden worden gebruikt zonder uw toestemming of kennis.

Keuze van deelname en delen:
Wij bieden onze klanten graag controle en onderstaande tekst schetst hoe wij u controle geven.

Actieve verzameling: een proces waarbij u weet dat informatie wordt verzameld. Dit gebeurt normaal gesproken via webformulieren, tekstgebieden, selectievakjes en vereist actieve deelname en laat u weten welke gegevens nodig zijn. In gebieden waar informatie wordt gevraagd, zullen wij aangeven of de informatie vereist of optioneel is.
Passieve verzameling: wanneer informatie over u wordt verzameld zonder uw uitdrukkelijke kennis.
Opt-in: Wanneer u actief moet kiezen om een ​​functie of service te activeren, of gecontacteerd worden door filialen, marketeers, Sangean Europe BV of andere derde partijen. Al onze nieuwsbrieven en abonnementen zijn alleen opt-in. Sangean Europe BV, moederbedrijven of partners kunnen contact met u opnemen zonder dat u om dergelijke communicatie hebt gevraagd.
Opt.out: wanneer u actief toestemming moet verwijderen van een functie, service of gecontacteerd moet worden door partners, marketeers, Sangean Europe BV of andere derde partijen. Als u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief, publicatie of andere kennisgevingen, moet u zich afmelden om het contact te beëindigen.

Toegang:
Zodra informatie aan ons is verstrekt, is het u altijd toegestaan ​​deze informatie te wijzigen en bij te werken via ons ondersteuningssysteem. Neem contact op via service@sangean.eu voor meer informatie.

Veiligheid:
Niets is belangrijker voor ons dan de veiligheid van uw informatie. Alle formulieren en methoden waarmee we uw informatie verzamelen, maken gebruik van de nieuwste 128/256 coderingsservices en worden ondersteund door toonaangevende experts op het gebied van gegevensbescherming.

Bedrijfspersoneel:
Certificering: Alle personen binnen ons bedrijf die direct contact hebben met uw informatie hebben een krachtig certificeringsproces doorlopen om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn en uw gegevens waarschijnlijk niet verkeerd zullen gebruiken.
Training: Alle personen binnen ons bedrijf die direct contact hebben met uw informatie hebben een intensieve training gevolgd over hoe informatie moet worden behandeld, hoe informatie op de juiste manier moet worden weggegooid en hoe verdachte activiteiten met betrekking tot uw informatie kunnen worden voorkomen, gedetecteerd en gerapporteerd.
Discipline: Alle personen in ons bedrijf, moedermaatschappijen, partners of verkopers die uw informatie schenden, onthullen, misbruiken, distribueren of op onwettelijke of onethische wijze gebruiken, zullen streng worden bestraft in de ruimste zin van de wet, zowel civiel als burgerlijk. civiel.

Rechtsmiddelen:
Als u op enig moment meent dat wij, onze gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, verkopers of werknemers op enigerlei illegale of niet-ethische manier misbruik hebben gemaakt, misbruikt, verspreid of gehandeld hebben met betrekking tot uw informatie, dan staat het u vrij om een ​​remedie te zoeken beschikbaar voor u om uw informatie, identiteit en reputatie te beschermen. We verwelkomen arbitrage en toezicht van derden om schade te voorkomen.

Rapportage:
Als u misbruik wilt melden of als u andere zorgen over dit beleid hebt, kunt u contact met ons opnemen op: service@sangean.eu